Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Maleszewska

Moje specjalizacje

Adwokat Maleszewska

Prawo cywilne

• prawo własności, nabycie i ochrona, roszczenia, zasiedzenia,
• zniesienie współwłasności,
• podział majątku,
• zobowiązania z umów i dochodzenie roszczeń,
• zobowiązania z czynów niedozwolonych i odszkodowania z tego tytułu,
• odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędu w sztuce medycznej,
• dochodzenie roszczeń cywilnych,
• podział nieruchomości do korzystania,
• naruszenie dóbr osobistych,
• odwołanie darowizny.

Adwokat Maleszewska

Prawo rodzinne

• separacja, rozwód,
• miejsce pobytu,
• rozdzielność majątkowa,
• podział majątku,
• alimenty,
• władza rodzicielska,
• kontakty,
• miejsce pobytu,
• zgoda na wydanie paszportu, wyjazd poza granice,
• ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
• ubezwłasnowolnienie,
• unieważnienie małżenstwa,
• zabezpieczenie potrzeb rodziny,
• przysposobienie.

Adwokat Maleszewska

Windykacja należności

• wezwanie dłużnika do zapłaty,
• uzyskanie tytułu wykonawczego,
• postępowanie egzekucyjne,
• powództwa przeciwegzekucyjne.

Adwokat Maleszewska

Prawo pracy

• spory związane z wypowiadaniem umów o pracę,
• roszczenia pracownicze,
• odszkodowania, w tym z zakresu mobbingu i dyskryminacji w pracy.

Adwokat Maleszewska

Prawo karne i wykroczenia

• obrona oskarżonego, reprezentowanie interesów pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
• udział w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym, wykroczeniowym,
• tymczasowe aresztowanie
• odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, udział w innych czynnościach prowadzonych przez organy ścigania

Adwokat Maleszewska

Prawo mieszkaniowe

• wstąpienie w stosunek najmu,
• postępowanie o eksmisję.

Adwokat Maleszewska

Prawo spadkowe

• stwierdzenie nabycia spadku,
• zachowek,
• dział spadku.